Author Archives: admin

Paraguay để kiểm toán các công ty tiền điện tử, nhằm đưa ra các quy định trong nửa đầu năm 2020

Vào cuối năm 2020, chính phủ Peru đã yêu cầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tiến hành kiểm toán Paraguay để kiểm toán các công… Read more »